ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Supreme

ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ ไม่ต้องกังวลค่ารักษาพยาบาล

 • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดวันละ 10,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายใน ร.พ. และค่าผ่าตัด วงเงินสูงสุด 24 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองเกี่ยวกับการคลอดบุตร สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • คุ้มครองการรักษากับแพทย์ทางเลือก กรณีฝังเข็มและไคโรแพคติก*

รับประกันโดย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

สนใจแบบประกัน

*ตามความจำเป็นทางการแพทย์โดยแพทย์แผนปัจจุบันต้องสั่งการรักษา

..

จุดเด่นของ TISCO My Care Supreme


ดูแลค่ารักษาพยาบาล

ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกแบบไร้กังวลด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง 24 ล้านบาทต่อปี


บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ในต่างประเทศ

วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท


เลือกชำระง่ายๆสบายกระเป๋า

สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันภัย
ผ่านบัตรเครดิตได้


คุ้มครองครอบคลุม

ทั้งค่ารักษา ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าพยาบาล สูงสุดวันละ 10,000 บาท

เช็คค่าเบี้ยประกันภัยตามอายุ

เช็คค่าเบี้ยตามอายุ

อัตราเบี้ยประกันรวม ( อายุ ปี )

Supreme Mini
Supreme 1
Supreme 2
Supreme 3

ตารางความคุ้มครอง TISCO My Care Supreme

ความคุ้มครอง
Coverage Details
Supreme Mini Supreme 1 Supreme 2 Supreme 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
Overall Maximum Limit Per Year
3,000,000 5,000,000 10,000,000 24,000,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค
Maximum Limit Per Disability
1,000,000 1,000,000 2,000,000 6,000,000
สถานที่คุ้มครองการประกันภัย
Area of cover
ประเทศไทย
Thailand
ความคุ้มครองในต่างประเทศ
Coverage Outside Thailand
1) คุ้มครองทั่วโลกสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
Worldwide cover for cost of inpatient and outpatient emergency treatment caused from sudden injury only.
2) คุ้มครองทั่วโลกสำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น
Worldwide cover for cost of inpatient caused from sudden illness only.

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

 • ผู้มีสัญชาติไทยทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้มีอายุระหว่าง 15 วัน - 60 ปี (พิจารณาต่ออายุประกันภัยได้ถึงอายุ 90 ปี)

ช่องทางการชำระเบี้ย

 • เงินสด และเช็คผ่านธนาคารทิสโก้
 • บัตรเครดิต

ระยะเวลารอคอยสำหรับการรับความคุ้มครอง (Waiting Period)

1. การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2. สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 •  ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ 

3. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี(บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4%
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้จะมีผลบังคบใช้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • สำหรับผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 60 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ ผู้ปกครอง (ผู้ใหญ่)1 ท่าน
 • กรณีเด็กอายุ 7 ปี ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติการรักษาทั้งหมด, สมุดสุขภาพและฉีดวัคซีน
 • คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

ข้อยกเว้น

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สนใจแบบประกันหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล