จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยกว่า 48 ปี ของบริษัท ในกลุ่มทิสโก้ วันนี้เราในนาม นายหน้าประกันภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินงานด้วยทีมพัฒนาธุรกิจประกันภัย ที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ร่วมกับบริษัทประกัน ภัยชั้นนำของโลก ทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง คุ้มค่า ตรงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญปัจจุบัน

tiscoadvisory
tiscoinsure about

TISCO Insure มุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยในแต่ละประเภท ดังนี้

การประกันวินาศภัย เราเน้นการประกันภัยรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ประกันที่เกี่ยวข้อง กับการใช้รถยนต์ และการเดินทาง ให้ได้รับความคุ้มครองในทุกขณะของการเดินทาง
การประกันชีวิต เราเน้นความคุ้มครองชีวิต และประกันสุขภาพ ให้ท่านได้อุ่นใจใน การดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งท่านและคนที่ท่านรัก

TISCO Insure ดำเนินงานโดยบริษัทในกลุ่มทิสโก้ (เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต : ช00006/2556, เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย : ว00006/2556) ซึ่งไม่มีบริษัทประกันภัยในเครือ เป็นจุดแข็งที่ทำให้เราสามารถคัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ของแต่ละบริษัทประกันภัยมานำเสนอท่าน ถึงแม้ว่าบริษัทประกันชั้นนำแต่ละบริษัท ทั้งด้านประกันภัยและประกันชีวิต จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้หลากหลาย แต่ข้อเท็จจริงคือ บริษัทประกันแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และมีนโนบายที่แตกต่าง ด้วยเหตุนี้เองเราจึง อาสาที่จะช่วยท่านดูแล และเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อท่าน

about 01
about 02
  1. เรามีคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์สถานะการเงินของบริษัทประกัน รวมถึงวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง เพื่อประกอบการ กลั่นกรอง คัดสรรบริษัทประกันภัย เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองทั้งในวันนี้และตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
  2. เราได้พัฒนาและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด (Ford Motor) ให้ดำเนินโครงการประกันภัย Ford Ensure “คุ้มครอง มั่นใจ” ซึ่งเป็น Insurance Exclusive Program ให้ลูกค้ารถยนต์ฟอร์ด ให้มั่นใจในบริการอย่างครบวงจรของฟอร์ด และอุ่นใจกับ บริการประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งรถฟอร์ดและลูกค้าคนสำคัญ
  3. เราได้รับความไว้วางใจและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประสานความร่วมมือ ด้านการประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับรถยนต์มาสด้าในโครงการ “มาสด้าพรีเมี่ยมอินชัวรันส์ (Mazda Premium Insurance)” เพื่อสร้างความมั่นใจ และความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ารถยนต์มาสด้า ด้วยการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่ตรงความต้องการจาก บริษัทประกันภัยชั้นนำถึง 5 แห่ง ที่คัดสรรมาแล้วว่ามีความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าและมีราคาที่เหมาะสม
  4. เรามีบริการหลังการขาย ด้วยทีมเคลมมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ ซึ่งจะเป็นตัวแทนท่านในการเรียกร้องค่าสินไหม หากท่านเกิดปัญหา ไม่เข้าใจ เงื่อนไขของกรมธรรม์ พร้อมช่วยท่านให้ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ให้ได้รับความเป็นธรรมสูงสุด รวมถึงรักษาผลประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับ ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรับประกันได้จากรางวัลองค์กรโปรงใส รางวัลต้นแบบแห่งธรรมาภิบาลองค์กร ที่สร้างความภูมิใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และยืดถึอเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา และความไว้วางใจของท่านที่มอบให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ขอให้ท่านอุ่นใจ ในวันที่ท่านต้องการความคุ้มครอง เราจะอยู่เคียงข้างท่าน