ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุสำหรับวัยเก๋า

จุดเด่นแบบประกัน

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน)
 • มีค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแสดงบัตรประชาชนตัวจริง, PA Card หรือ Electronic Care Card ใน รพ.คู่สัญญา
 • บริการพิเศษ พยาบาลดูแลที่บ้าน (Nursing at Home)

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ทุกคน
 • บุตร /หลาน ที่มีความห่วงใย ผู้สูงอายุในครอบครัว

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายโชคชัย เกิดอุบัติเหตุ ลื่นล้มหน้าห้องน้ำ เนื่องจากพื้นเปียก ไปโรงพยาบาล มีค่ารักษา พยาบาล 4,500 บาท เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ผลจากการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ คุณหมอ จึงลงความเห็นคนไข้ ไปซื้อ รถเข็น Wheelchair เพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวและปฎิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน ค่ารถเข็น 7,500 บาท
จากการพิจารณา ทางบริษัทประกัน การจ่ายสินไหม รวม 9,500 บาท ( ค่ารักษา 4,500 บาท ค่ารถเข็น Wheelchair จ่ายตามจริง ไม่เกิน 5,000 บาท)

 • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 – 100 ปี
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย และไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ PA 55+ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • ความคุ้มครองจะเริ่มหลังจากการสมัคร 1 วัน เวลา 00.01 น.
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
 • ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
 • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดนิวเคลียร์
 • ขณะที่แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • บริการเสริม Nursing at Home นี้ให้บริการโดย บริษัท เคเอส เฮลท์กรุ๊ป จำกัด สอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2113 5688
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด (เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย)

การบริการ

ระยะเวลา

         1. การบริการพยาบาลวิชาชีพ

ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

         2. การบริการกายภาพบำบัด

ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง

         3. การบริการดูแลผู้ป่วย

ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

จำนวนการบริการตามข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้นรวมกันไม่เกิน 7 ครั้งต่อปี

เวลาให้บริการ 07:00 – 19:00 น.

การเรียกใช้บริการ

 1. ขอรับสิทธิและใช้บริการได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกโรงพยาบาล
 2. เพื่อให้การบริการดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาและทำการตกลงร่วมกันก่อนให้บริการ


คำถามที่พบบ่อย

มีโรคประจำตัวสมัครได้ไหม

รับสมัครแม้ผู้เอาประกันจะมีโรคประจำตัว

ไม่ต้องตอบและไม่ต้องแถลงสุขภาพ

สามารถสมัครแทนผู้เอาประกันภัยได้

สามารถนำไปประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ PA55+ ไปลดหย่อนภาษีลูกกตัญญูได้

ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ

ไม่มีค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันอุบัติเหตุ

PA 55+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3,180 บาท/ปี

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด : 500,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ : 800,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด : 80,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ : 2,000 บาทต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุ

ZAP ส่วนบุคคล

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,980 บาท/ปี

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด : 1,000,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ : 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด : 50,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ : 2,000 บาทต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุ

ZAP ครอบครัว

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3,600 บาท/ปี

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ : 500,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะสูงสุด : 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ: 25,000 บาท
 • ชดเชยรายได้สูงสุด : 1,000 บาทต่อวัน
ดูรายละเอียด