ผู้เอาประกันภัย กับ ผู้รับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย

ในสัญญาประกันภัยเรามักจะพบเจอกับคำว่า ผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประกันภัย บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายนี้ เพื่อช่วยให้เข้าใจสัญญาประกันภัยและตัดสินใจเลือกประกันที่เหมาะสม

ผู้เอาประกันภัย

คือ คนที่ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกัน เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน หรือเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น

  • คุณสมชาย ซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงกรณีเสียชีวิตให้กับตัวเองและเมื่อเสียชีวิตจะยกผลประโยชน์ให้ลูก คุณสมชายเป็นผู้เอาประกันภัย ลูกเป็นผู้รับผลประโยชน์
  • คุณโอกาส ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ลูกเป็นผู้เอาประกันภัย
  • คุณสมหญิง ซื้อประกันรถยนต์แต่ผู้ขับขี่เป็นลูกหรือคนอื่น คุณสมหญิงเป็นผู้เอาประกัน

ผู้รับประกันภัย

คือ บริษัทประกันภัยที่รับความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น

  • คุณสมชาย ซื้อประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต ABC ผ่านโบรกเกอร์ทิสโก้อินชัวร์ บริษัทประกันชีวิต  ABC เป็นผู้รับประกันภัย
แชร์บทความนี้