Category Archives: รถยนต์

รวมบทความเกี่ยวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พรบ.รถยนต์ การเคลมประกันรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การเคลมประกันคุณภาพอะไหล่รถ กฎหมายการขับขี่

ขับรถชนท้ายคู่กรณีไม่มีไฟเบรกใครผิด

ตามความรู้สึกของเราแล้วเราจะมองว่า รถที่ไม่มีไฟท้ายก็ต้

ขับรถชนท้าย ผิดเสมอจริงหรือไม่

กรณีที่เราเป็นผู้ขับรถไปชนท้ายคู่กรณี โดนส่วนใหญ่แล้วเร

รัฐสนับสนุนรถ ev สูงสุดคันละ 1 แสน

เงินอุดหนุน รถ EV 3.5 สำหรับมาตรการ EV 3.5 รัฐจะให้เงิน

เจตนาชน ประกันจะคุ้มครองหรือไม่?

คลายข้อสงสัย เจตนาชน ประกันจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองอย่างไร?

ซื้อรถต่อมาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ เกิดเหตุเคลมได้ไหม?

หากเกิดอุบัติเหตุรถชนกับคู่กรณี บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองให้หรือไม่อย่างไร?

เคลมสด เคลมแห้ง ต่างกันอย่างไร?

เคลมสด เคลมแห้งสำหรับประกันรถยนต์ควรเคลมแบบไหน? ก็สามารถแจ้งเคลมได้ทั้ง 2 แบบขึ้นอยู่กับเหตุการณ์

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร?

การทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล และผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 2 คน

ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อ คนอื่นขับรถเราไปชนเคลมได้หรือไม่

การทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล และผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด 2 คน

รถส่วนบุคคลนำไปรับจ้าง-ให้เช่า เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?

เราควรแจ้งข้อมูลการใช้รถให้ถูกต้องตรงตามลักษณะการใช้งาน เพื่อให้ประกันภัยพิจารณารับประกันภัยตามข้อเท็จจริง

รถถูกขโมย มีรอยแผลเคลมได้หรือไม่

กรณีรถโดนขโมย และต่อมาได้คืนแต่รถยนต์มีความเสียหายกลับมาด้วย แบบนี้เราต้องทำยังไง?

คนเช่ารถทำรถหาย ประกันคุ้มครองหรือไม่

รับกรมธรรม์ประกันภัย ต้องอ่านคู่มือเงื่อนไขความคุ้มครอง เพราะอาจโดนปฎิเสธความคุ้มครองได้