ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท ต่อปี

 • ส่งเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 12 ปี
 • ผลตอบแทนทุก 2 ปี สูงสุด 12%
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

D-Super Saving 10.1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อปี

 • ส่งเบี้ย 1 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • ผลตอบแทน 1.8% ทุกปี
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

My Wish 10.2

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 100,000 บาท ต่อปี

 • ส่งเบี้ย 2 ปี คุ้มครองถึง 10 ปี
 • ผลตอบแทน สูงสุด 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด
ประกันมรดก

TISCO My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,085 บาท ต่อปี

 • ส่งเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน
ดูรายละเอียด
ประกันมรดก

My Gift X1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น ตามทุนประกัน

 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 7 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • ชดเชย 2 เท่า หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
 • เฉพาะลูกค้าสินเชื่อทิสโก้เท่านั้น
ดูรายละเอียด
ประกันมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 226,700 บาท ต่อปี

 • เลือกส่งเบี้ย 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี
 • คุ้มครองยาวถึง 99 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้
 • เสียชีวิตรับเงิน 100% ของทุนประกัน
ดูรายละเอียด
ประกันบำนาญ

My Wish Pension

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อปี

 • เลือกส่งเบี้ย 1 ปี , 5 ปี หรือส่งถึงอายุ 60 ปี
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง 99 ปี
 • รับเงินบำนาญ 20%, 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด
ประกันบำนาญ

My Wish Retirement

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อปี

 • เลือกส่งเบี้ย 5 ปี , 10 ปี หรือส่งถึงอายุ 60 ปี
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง 99 ปี
 • รับเงินบำนาญรายปี 24% รายเดือน 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Prestige Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Smart BDMS

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 24,060 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ค่าห้องสูงสุด: 15,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่ปฎิเสธการต่ออายุ แม้มีการเคลม
 • ไม่เคลม มีเงินคืนสูงสุด 10 %
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Smart Plus

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 17,688 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 1,800,000 บาท/ปี
 • ค่าห้องสูงสุด: 8,000 บาท ต่อวัน
 • ไม่ปฎิเสธการต่ออายุ แม้มีการเคลม
 • ไม่เคลม มีเงินคืนสูงสุด 10 %
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ค่าห้องสูงสุด: จ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยใน: จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,394 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ค่าห้องสูงสุด: ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เพิ่มวงเงินคุ้มครอง 3 โรคร้าย
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

My Care Smart

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 11,256 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 700,000 บาท/ปี
 • ค่าห้องสูงสุด: 4,500 บาท ต่อวัน
 • ไม่ปฎิเสธการต่ออายุ แม้มีการเคลม
 • ไม่เคลม มีเงินคืนสูงสุด 10 %
ดูรายละเอียด
ประกันชดเชยรายได้

ชดเชยชัวร์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,080 บาท ต่อปี

 • ชดเชยระหว่างพักรักษาตัวสูงสุด : 1,000 บาท
 • ชดเชยระหว่างพักรักษาตัว (ICU) สูงสุด : 2,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันคุ้มครองโรคร้าย

CI Extra Care

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 2,837 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด : 5,000,000 บาท
 • เสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด : 100,000 บาท
 • คุ้มครอง: 8กลุ่มโรคร้าย 108 โรคร้าย
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน : สูงสุดวันละ 10,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง Zero Cancer

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 960 บาท ต่อปี

 • ตรวจเจอโรคมะเร็งสูงสุด : 500,000 บาท
 • ค่ารักษาโรคมะเร็งสูงสุด : 1,000,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง : 10,000 บาท
 • ค่าเดินทาง : 500 บาท
ซื้อออนไลน์ ดูรายละเอียด
ประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็งซุปเปอร์เซฟ

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 500 บาท ต่อปี

 • ตรวจเจอโรคมะเร็ง : 100,000 บาท
 • ค่ารักษาโรคมะเร็ง : 20,000 บาท
 • ค่าวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง : –
 • ค่าเดินทาง : –
ซื้อออนไลน์ ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ซ่อมอู่

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 13,300 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : –
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ซ่อมศูนย์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ศูนย์
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : –
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไทยวิวัฒน์

ค่าเบี้ย 7,500 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 2,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความคุ้มครองพิเศษ : ภัยก่อการร้าย, ชดเชยรายได้รายวัน , เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ
ดูรายละเอียด
ประกันชั้น 2+

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+ ซ่อมอู่

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความคุ้มครองพิเศษ : ภัยก่อการร้าย, เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ , เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ ชั้น 3

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 2,555 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความคุ้มครองพิเศษ : เงินชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 6,000 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความคุ้มครองพิเศษ : ประกันตัวผู้ขับขี่, ค่ารักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ One Mini

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,880 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความคุ้มครองพิเศษ : โจรกรรม, เงินชดเชย , บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ดูรายละเอียด
ประกันรถโครงการพิเศษ

ประกันรถยนต์ Mazda Premium Insurance

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ศูนย์
 • ความคุ้มครองพิเศษ : ภัยก่อการร้าย, ชดเชยรายได้รายวัน
ดูรายละเอียด
ประกันรถโครงการพิเศษ

ประกันรถยนต์ Great wall Motor

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ศูนย์
 • ความคุ้มครองพิเศษ : คุ้มครองการโจรกรรม
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์โครงการพิเศษ

ประกันรถยนต์ Nissan Premium Protection

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ศูนย์
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : –
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์โครงการพิเศษ

ประกันรถยนต์ Ford Ensure

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ศูนย์
 • ความคุ้มครองพิเศษ : การโจรกรรมทรัพย์สิน
ดูรายละเอียด
ประกันรถจักรยานยนต์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,400 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : 12,000
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 200,000
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : 5,000
 • ความคุ้มครองพิเศษ : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล , ชดเชยรายได้
ดูรายละเอียด
ประกันรถจักรยานยนต์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,600 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด : 12,000
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 200,000
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : 5,000
 • ความคุ้มครองพิเศษ : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล , ชดเชยรายได้
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ

ประกันชดเชยอุบัติเหตุการใช้รถ : AUTO Care

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 900 บาท ต่อปี

 • ชดเชยรายได้รายวัน : 2,000 บาท
 • เงินปลอบขวัญ : 2,000 บาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถ : 20,000 บาท
 • คุ้มครองค่าเดินทางขณะรถเข้าซ่อมจากอุบัติเหตุ
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ

ประกันอะไหล่รถ Auto Warranty

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 6,500 บาท ต่อปี

 • คุ้มครอง 5 กลุ่ม 70 รายการ
 • อะไหล่เสียซ่อมศูนย์
 • เปลี่ยนอะไหล่แท้เท่านั้น
 • ฟรีค่าแรง ค่าซ่อม
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ

ประกันส่วนต่างมูลค่ารถยนต์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น ตามทุนประกัน

 • คุ้มครองส่วนต่างมูลค่ารถยนต์เป็น 100% ของมูลค่ารถยนต์
 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้โดยสิ้นเชิง
 • คุ้มครองรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง
ดูรายละเอียด
ประกันเพื่อที่อยู่อาศัย

ประกันอัคคีภัยบ้าน My Home Basic

ค่าเบี้ย 600 บาท ต่อปี

 • ทุนประกันภัยสูงสุด : 400,000 บาท
 • ภัยเนื่องจากน้ำ : ไม่คุ้มครอง
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า : 10,000 บาท
 • โจรกรรมทรัพย์สินภายใน : 5,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันเพื่อที่อยู่อาศัย

ประกันทรัพย์สินในบ้าน My Home Furnish

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 800 บาท ต่อปี

 • ทุนประกันภัยสูงสุด : 1,000,000 บาท
 • ภัยเนื่องจากน้ำสูงสุด : 1,000,000 บาท
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด : 50,000 บาท
 • ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวสูงสุด : 1,500 บาท ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันเพื่อที่อยู่อาศัย

ประกันอัคคีภัยบ้าน My Home

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน

 • ทุนประกันภัย : ประเมินตามมูลค่าที่แท้จริง
 • ภัยเนื่องจากน้ำ : ตามจริงไม่เกินทุนประกันภัย
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า : 30,000 บาท
 • โจรกรรมทรัพย์สินภายใน : 100,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

Zero Accident

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,980 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองกรณีขับหรือซ้อนมอเตอร์ไซค์
 • เสียชีวิตสูงสุด : 1,000,000
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : 50,000
 • ชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาลสูงสุด : 2,000 ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

Zero Accident Motorcycle

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 780 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองกรณีขับหรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ (เต็มทุนประกัน)
 • เสียชีวิตสูงสุด : 500,000
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : 40,000
 • ชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาล : 1,000 ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุแผนครอบครัว

Zero Accident Family

ค่าเบี้ย 3,600 บาท ต่อปี

 • รับประกันผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตรไม่จำกัดจำนวน
 • เสียชีวิตสูงสุด : 500,000
 • การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ : 25,000
 • ชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาลสูงสุด : 1,000 ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

PA อาม่า

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3,180 บาท ต่อปี

 • รับประกันถึงอายุ 100 ปี
 • เสียชีวิตสูงสุด : 500,000
 • รถเข็นผู้ป่วย : 5,000
 • ชดเชยระหว่างนอนโรงพยาบาลสูงสุด : 2,000 ต่อวัน
ดูรายละเอียด
ประกันภัยคุ้มครองการเดินทาง

Travel Easy Plan

 • คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด : 5,000,000
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด : 5,000,000
 • การยกเลิกหรือการเลื่อนสูงสุด : 500,000
 • กระเป๋าเดินทางสูงสุด : 60,000
ดูรายละเอียด
ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

Golfer Care

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 890 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด : 1,000,000
 • คุ้มครองบุคคลภายนอกสูงสุด : 1,000,000
 • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟสูงสุด : 50,000
 • hole in one สูงสุด : 15,000
ดูรายละเอียด
ประกันไลฟสไตล์

ประกันไซเบอร์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 200 บาท ต่อปี

 • ถูกหลอกลวงซื้อสินค้าสูงสุด : 30,000
 • ถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าสูงสุด : 30,000
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีสูงสุด : 100,000
 • ถูกกรรโชกทรัพย์สูงสุด : 5,000
ดูรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย

หากคุณกำลังมองหาแบบผลิตภัณฑ์ประกัน หรือยังไม่พบประกันที่ต้องการ พูดคุยกับเรา เพื่อให้เราได้หาประกันที่ตอบโจทย์ หรือให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับคุณ (จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 19.00 น.)

ปรึกษาผ่าน LINE ปรึกษาผ่าน Call Center