ขอหนังสือรับรองขอลดหย่อนภาษีปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง การชำระเบี้ยประกันภัย
บริษัทประกัน วิธีการขอรับเอกสาร
logo aia

เอไอเอ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน : เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566  >>    https://iservice.aia.co.th/th/portal/tax/Welcome.html
– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย  >>    https://iservice.aia.co.th/th/portal/pcer/Welcome.html
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือ แอปพลิเคชัน AIA+
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1581
 

กรุงเทพประกันภัย

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566 >> https://www.bangkokinsurance.com/tax_allowance
และรอรับเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอีเมลตามที่แจ้งความประสงค์
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-285-8888
 
logo กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน : เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers?id=40
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน BLA HAPPY Life
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02 777-8888
 

ไทยประกันชีวิต

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, เลขที่กรมธรรม์
– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://iservice.thailife.com/login
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Life Insurance
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1124
 
อาคเนย์ประกันชีวิต ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 66 ผ่านฝ่ายบริการฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 1726
หมายเหตุ: ในปีแรกใบเสร็จที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีจะอยู่ในเล่มกรมธรรม์
 
โตเกียว

โตเกียวประกันชีวิต

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน TMLTH Touch Point
โดยสามารถเข้า download เอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-670-1400
 
GENERALI ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท
Generali – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน GEN365
  – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่าน Line : Generali Thailand Line Official
  โดยสามารถเข้า download เอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2567
   
  สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1394
   
ประกันภัย การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ สำหรับผู้มีภาษีเงินได้
วิริยะประกันภัย ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
  – แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ 2566  >> https://eservice.viriyah.co.th/taxconsent/
  – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://taxdeduct.viriyah.co.th/TAXDeductionDownload/ (สามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567)
  – ตรวจสอบสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่บริษัทฯ >> https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2
   
  การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สำหรับผู้มีภาษีเงินได้ รวมถึงบิดา-มารดาของคู่สมรสผู้มีภาษีเงินได้
  ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี บิดา-มารดา, สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรมธรรม์, สำเนาบัตรประชาชนของบุตรที่เป็นผู้ชำระเบี้ยให้บิดามารดา
  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี บิดา-มารดา >> คลิก
  – แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ 2566 สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา >> https://eservice.viriyah.co.th/taxconsent/
  – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://taxdeduct.viriyah.co.th/TAXDeductionDownload/ (สามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567)
  – ตรวจสอบสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่บริษัทฯ >> https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2
   
  สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-422-8888 หรือ E-mail: [email protected]
   
PLT logo dymanic card บริษัทประกันจะเริ่มจัดส่งให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
พรูเด็นเซียล สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหายังไม่ได้รับเอกสาร ติดต่อ 1621
   
   
LMG ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ – นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
แอลเอ็มจีประกันภัย บริษัทประกันดำเนินการจัดส่ง SMS ในส่วนของ Link สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษี ของปี 2566 ให้กับทางผู้เอาประกันภัย ตามข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท
   
  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-648-6272 หรือ 1790
   
axa5054 ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ – นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
แอกซ่าประกันภัย – แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566  >>   https://direct.axa.co.th/taxExemption  ภายในวันที่ 16 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2566
   
  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-118-8111