กลุ่มทิสโก้ สร้างนวัตกรรมรักษามะเร็ง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย

Fighting Cancer

กลุ่มทิสโก้ ขับเคลื่อนโครงการ “Fighting Cancer” ปีที่ 8 ภายใต้ธีม Together, We are Stronger รวมพลังสร้างโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมการรักษามะเร็งให้หายขาดด้วยมือคนไทย เพื่ออนาคตคนไทย ด้วยการนำรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม – ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2567 บริจาคให้ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ  และ กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งฯ ในการพัฒนางานวิจัยการรักษามะเร็งให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง We Wish You Well เพราะเราอยากให้คุณแข็งแรงขึ้นทั้งใจและกาย 

Your Trusted Financial Advisor

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ (Mr.Metha Pingsuthiwong, Chief Operating Officer and President, TISCO Financial Group Public Company Limited) กล่าวว่า กลุ่มทิสโก้ไม่เพียงมุ่งมั่นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีและไว้วางใจได้ ในฐานะ Your Trusted Financial Advisor ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน นับตั้งแต่ปี 2558 จึงริเริ่มให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยให้มีความก้าวหน้าเรื่อยมา ด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง บริจาคเป็นทุนทรัพย์และเป็นกำลังใจให้กับสถาบันการแพทย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมียอดบริจาครวมแล้วทั้งสิ้น จำนวน 27,351,140 บาท 

ทิสโก้สนับสนุนโครงการ Fighting Cancer เป็นปีที่ 8

ในปี 2567 นี้ กลุ่มทิสโก้ ยังคงยืนหยัดร่วมเป็นหนึ่งพลังในการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย ภายใต้โครงการ Fighting Cancer เป็นปีที่ 8 ในธีม Together, We are Stronger รวมพลังสร้างโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมการรักษามะเร็งให้หายขาดด้วยมือคนไทย เพื่ออนาคตคนไทย โดยนับตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2567 กลุ่มทิสโก้ จะหักรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการทุกๆ 100,000 บาท สมทบทุน 50 บาท และหักรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงที่ร่วมรายการ สมทบทุนกรมธรรม์ละ 50 บาท มอบแก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นวัตกรรมในการรักษามะเร็ง

“นวัตกรรมทางการแพทย์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเอาชนะโรคมะเร็งหากพิจารณาข้อมูลจากกรมการแพทย์ ระบุว่า คนไทยยังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในอัตราที่สูงมากกว่า 84,000 คนต่อปี และในแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 140,000 คนมามากกว่าครึ่งทศวรรษ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรยังเพิ่มขึ้นทุกปี มาวันนี้แม้เทคโนโลยีการรักษามะเร็งจะรุดหน้าขึ้นมาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษายังคงอยู่ในระดับที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้น การวิจัยนวัตกรรมการรักษามะเร็งในไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงการรักษามะเร็งได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเราขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นหนึ่งในการเติมเต็มโอกาสที่หายไป พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม เพื่ออนาคตคนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เอื้อมถึง 

นายเมธา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้ว กำลังใจยังถือเป็นอาวุธสำคัญในการต่อกรกับโรคมะเร็ง กลุ่มทิสโก้ จึงเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคม We Wish You Well เพราะเราอยากให้คุณแข็งแรงขึ้นทั้งใจและกาย ผ่านกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม กิจกรรมทอรักถักหมวก และกิจกรรม Cut & Care เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคร้ายและความเจ็บป่วย รวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ โดยที่กลุ่มทิสโก้จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Fighting Cancer เพิ่มเติมได้ที่ www.tisco.co.th

แชร์บทความนี้