ประกันมะเร็ง ตรวจเจอมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะรับเงินก้อน มีค่ารักษาต่อเนื่อง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันที่ทำไว้เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • วงเงินค่ารักษาต่อเนื่องสูงสุด 1 ล้านบาท
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามช่วงอายุ
 • ชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง และ ค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ประกันโรคมะเร็ง นี้เหมาะกับใคร

 • กลุ่มคนที่มีความกังวลเรื่องค่ารักษาโรคมะเร็ง
 • วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยกลางคน
 • คนชอบทานอาหารปิ้งย่าง

สนใจแบบประกันนี้

ซื้อออนไลน์ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครองประกันมะเร็ง Zero Cancer Plus

ตัวอย่างค่าเบี้ย

ผู้ชาย อายุ 30 ปี

 • แผน 4
 • ตรวจเจอมะเร็ง 500,000 บาท
 • ความคุ้มครองค่ารักษารักษา 1 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 4,200 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายสมชาย เริ่มทำประกันภัยโรคมะเร็ง (แผน 4) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม.2566
บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ซึ่งได้เข้ารับการรักษา ณ.โรงพยาบาล…. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ด้วยสาเหตุมะเร็งปอด ค่ารักษาในครั้ง นี้ 58,000 บาท และนายสมชายได้มีการไปตรวจวินิจฉัย (ซ้ำ) โรงพยาบาลที่ 2 ค่าตรวจ 3,000 บาท
จากการพิจารณาพบว่าท่านได้รับการตรวจวินิจเป็นเนื้อร้ายที่ปอด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 กรณีนี้ ทางบริษัทประกันจ่ายสินไหมดังนี้

 1.ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง 500,000
 2.ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง) 58,000
 3.ชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน) 10,000
 4.ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็ง 500
รวมเคลมค่าสินไหมในครั้งนี้ 568,500
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 1 – 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน
 • ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
 • โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
 • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วันหลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยปีแรก
 • โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย


FC 2024 web TISCO 1900x400px

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) กี่วัน

มีระยะเวลารอคอย 90 วัน

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริง

รับประกันเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ตั้งแต่ระยะ 0 

มะเร็งระยะ 0 หมายถึง มะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายออกจากอวัยวะต้นกำเนิด เซลล์มะเร็งยังคงอยู่ในชั้นนอกสุดของเซลล์ปกติ และยังไม่บุกรุกเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียง มะเร็งระยะ 0 มักเรียกว่า มะเร็งก่อนลุกลาม (Preinvasive Cancer) หรือ มะเร็งที่ยังไม่บุกรุก (Non-invasive Cancer)

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด