ทิสโก้ร่วมสนับสนุน กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง_MDCU

30 ม.ค. 2567 – กลุ่มทิสโก้ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท จากส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่ร่วมแคมเปญ “Fighting Cancer” ประจำปี 2566 ให้แก่ กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดเพื่ออนาคตของคนไทย

โดยมี นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ (ที่ 3 จากซ้าย) นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารทิสโก้ (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกันเป็นตัวแทนส่งมอบ ให้กับ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง (ที่ 3 จากขวา) นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากขวา) และ นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเซลล์บำบัดมะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง (ที่ 1 จากขวา)

โครงการ Fighting Cancer ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้า พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายและการปกป้องความเสี่ยงจากโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยการนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันชีวิตและสุขภาพ สมทบทุนให้กับกองทุนที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งให้หายขาด ลดผลข้างเคียงจากการรักษา และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคร้ายแก่คนไทยในราคาที่ถูกลง ซึ่งในปี 2566 โครงการจัดขึ้นภายใต้ธีม #TakeActionTogether ลด ละ เริ่ม เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก

แชร์บทความนี้