TISCO ครบรอบ 55 ปี มุ่งเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

TISCO 55 year

TISCO ครบรอบ 55 ปี มุ่งเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
Your Trusted Financial Advisor

กลุ่มทิสโก้ ครบรอบปีที่ 55 บนเส้นทางการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนไทย โดยมุ่งเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่คุณเชื่อมั่นไว้วางใจได้ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินอันจะส่งผลกับชีวิตในอนาคตของทุกคน ซึ่งทิสโก้พร้อมเป็นคู่คิด “วางแผนอนาคต … เพื่อคุณ” และพร้อมเติบโตเคียงข้างไปด้วยกันอย่างมั่นคง

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mr. Sakchai Peechapat, Group Chief Executive, TISCO Financial Group Public Company Limited) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงแข็งแรง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเงินและตลาดทุน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยมายาวนาน ในปี 2567 นี้ กลุ่มทิสโก้ ครบรอบ 55 ปี ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกัน

คนไทยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นได้

ด้วยความตั้งใจอยากให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น กลุ่มทิสโก้ จึงเปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้ โดยหนังจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงินที่จะส่งผลกับอนาคต ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้ชายวัยทำงานคนหนึ่ง ที่กำลังตัดสินใจจะทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใช้ชีวิตตามใจอยากด้วยการก่อหนี้ที่เกินตัว สุดท้ายจะส่งผลเสียไปทั้งชีวิต แต่ด้วยคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทิสโก้ จึงช่วยพลิกชีวิตในอนาคตของเขาให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ทิสโก้พร้อมจะเป็นคู่คิดในการวางแผนอนาคตที่จะเติบโตอย่างมั่นคงเคียงข้างไปกับลูกค้า ซึ่งหนังโฆษณาดังกล่าวนี้เตรียมปล่อยบนสื่อออนไลน์ของทิสโก้ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Youtube, LINE และ Website ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“ประเทศไทยวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและการก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ นั่นถือเป็นความเสี่ยงว่าคนไทยจะมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงชีวิตบั้นปลายที่ยืนยาวขึ้น ที่ทิสโก้เชื่อว่า การเงินที่ดีเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี จึงอยากให้คนไทยมองเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน และเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทิสโก้พร้อมให้คำปรึกษาที่จะตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ทางการเงินของคุณแบบองค์รวม ในฐานะ Your Trusted Financial Advisor เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับทุกวิถีชีวิต” นายศักดิ์ชัย กล่าว
อย่างไรก็ตาม ทิสโก้อยากให้ทุกคนมีความสุขกับเป้าหมายชีวิตที่วางไว้ จึงได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในแต่ละช่วงชีวิต ครอบคลุมทั้งกองทุน ประกัน เงินฝาก และการบริหารจัดการหนี้ อาทิ บริการ TISCO My Goal เพื่อวางแผนการเงินให้ตรงเป้าหมาย TISCO Insure การวางแผนเลือกประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ TISCO Smart Retirement วางแผนดีอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณสุขทุกวันยันเกษียณ และ TISCO Autocash วางแผนรวมหนี้เสริมสภาพคล่อง…ผ่อนสบายในที่เดียว เพื่อสร้างโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริง

ในปีที่ 55 นี้ ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเตรียมจัดกิจกรรมที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การให้โอกาสทางการศึกษา การปลูกป่าถาวร การส่งเสริมงานศิลปะ การเพิ่มทักษะความรู้เรื่องเงินแก่สังคม เป็นต้น โดยมีเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสาทิสโก้เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก รวมถึงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการ TISCO Fighting Cancer สนับสนุนนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้า การจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมเตรียมแจกหนังสือ “NCDs โรคร้ายที่คนไทย (อาจ) หนีไม่พ้น” ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโรค NCDs แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโอกาสครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ และรับชมหนังโฆษณาชุด “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้

แชร์บทความนี้