ประกันมอเตอร์ไซค์ สำหรับไรเดอร์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้าและส่งอาหาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • มีค่ารักษาพยาบาล
 • จัดซ่อมรถทั้ง 2 ฝ่าย
 • รับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • มีค่าชดเชยรายได้รายวัน

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

เจ้าของรถจักรยานยนต์ ที่ทำอาชีพไรเดอร์

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ เดลิเวอรี่

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย A ทำประกันรถมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่ Plan2 ค่าเบี้ย 3,600 บาท

เกิดอุบัติเหตุตกบันได แขนหัก มีค่ารักษาพยาบาล 7,000 บาท สามารถเบิกกรมธรรม์ นี้ได้ หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์

ตอบ สามารถเบิกกรมธรรม์ได้ เนื่องจากนาย A ได้ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับรายการนี้เบิกค่าสินไหม ได้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทครับ

 • รับรถมอเตอร์ไซค์ อายุไม่เกิน 10 ปี
 • ใช้งานรับจ้างขนส่งแบบ Delivery เท่านั้น
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองอุปกรณ์ตามรุ่นมาตรฐานเท่านั้น

ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระด้วยตนเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มชดเชยส่วนที่เหลือของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัย ในอื่น ๆ อาจเรียกว่าค่าเสียหายที่เหลืออยู่ เป้าหมายของค่าเสียหายส่วนแรกคือเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทประกัน และให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุในกรมธรรม์และจะมีระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนดให้เป็นเวลาหรือยอดรวมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องชดเชยค่าสินไหมผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจึงจะได้รับการชดเชยส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย

กรมธรรม์ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกประเภท Deductible

ไม่สามารถแจ้งเคลมประกันภัยได้

คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด