ประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลความเสียหาย ทั้งรถชน สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ทุกกรณี
 • ซ่อมศูนย์มาตรฐาน
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

เจ้าของรถ หรือผู้ใช้งานรถยนต์ ที่ใช้รถเป็นประจำและวางแผนลดภาระค่าใช้จ่าย(กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน)

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น1 ซ่อมศูนย์

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย A ขับรถไปชนรั้วบ้านของนาย C จนรถยนต์และรั้วบ้านเสียหายหนัก นาย Cเรียกร้องค่าเสียหายค่าซ่อมแซมรั้วทั้งหมด 200,000 บาท
ซึ่งนาย A ได้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ประกันภัยรับผิดชอบซ่อมรถยนต์ตามวงเงินเอาประกัน และจ่ายสินไหมให้คู่กรณีรับผิดชอบซ่อมแซมรั้วบ้าน

 •  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง อายุรถไม่เกิน 10 ปี ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
 • รถยนต์กระบะน้ำหนักตัวรถ ไม่เกิน 3 ตัน อายุรถไม่เกิน 10 ปี ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
 • ตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน
 • อัตราเบี้ยปีต่ออายุ มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามประวัติการเคลมของลูกค้า
 • รับประกันภัยโดย : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์ รับจ้าง/ให้เช่า
 • ไม่คุ้มครอง รถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคา กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

คุ้มครองน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ และรับประกันรถยนต์สูงสุดถึงอายุ 10 ปี

ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระด้วยตนเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มชดเชยส่วนที่เหลือของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัย ในอื่น ๆ อาจเรียกว่าค่าเสียหายที่เหลืออยู่ เป้าหมายของค่าเสียหายส่วนแรกคือเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทประกัน และให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุในกรมธรรม์และจะมีระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนดให้เป็นเวลาหรือยอดรวมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องชดเชยค่าสินไหมผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจึงจะได้รับการชดเชยส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย

ส่วนลดประวัติดี หรือ No Claim Bonus (NCB) คือ ส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้กับผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ที่ดี โดยไม่มีการเคลมประกันรถยนต์ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือมีการเคลมประกันรถยนต์แต่เป็นผู้ขับขี่ที่ไม่มีความผิด ส่วนลดประวัติดีจะคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่ผู้ขับขี่ยังคงทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยเดิม และไม่มีการเคลมประกันรถยนต์

กรมธรรม์ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกประเภท Deductible

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด