ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ซ่อมอู่ ประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถและบุคคลภายนอก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองรถชนรถ (ยานพาหนะทางบก)
 • ดูแลทั้งสูญหาย และไฟไหม้
 • คุ้มครองทั้งชีวิต และร่างกายทั้ง 2 ฝ่าย
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • กลุ่มรถยนต์ที่มีอายุเกินเกณฑ์รับประกันภัยประเภท 1
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรถหลายคัน
 • รถยนต์ที่ใช้งานน้อย

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ซ่อมอู่

ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ และรถกระบะ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาง D ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนอีก 4 คน ระหว่างเดินทางเกิดเหตุขับรถชนกับรถกระบะคู่กรณี ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดในรถ 5 คน ได้รับบาดเจ็บ จนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน จากเหตุการณ์ดังกล่าว นางD และเพื่อนทั้ง4 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเป็นเงินคนละ 5,000 บาท

ตัวอย่างจากแผนที่แนะนำ

 • รถเก๋ง (รหัส 110) และรถกระบะ (รหัส 320) ที่ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
 • ไม่จำกัดอายุรถยนต์ ทุนประกัน 100,000 บ. (รถยนต์ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100,000 บ. ณ วันที่ทำประกันภัย)
 • อายุรถ 2 – 10 ปี ทุนประกัน 200,000 บ.
 • ไม่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน
 • อัตราเบี้ยปีต่ออายุ มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามประวัติการเคลมของลูกค้า
 • รับประกันภัยโดย : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์ รับจ้าง/ให้เช่า
 • ไม่คุ้มครอง รถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคา กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจ
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน

 • เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,000 บ./คน/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต 10,000 บ./คน
 • รับประกันไม่จำกัดอายุรถยนต์ (โดยมูลค่ารถยนต์ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บ.ณ วันที่ทำประกันภัย)

ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระด้วยตนเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มชดเชยส่วนที่เหลือของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัย ในอื่น ๆ อาจเรียกว่าค่าเสียหายที่เหลืออยู่ เป้าหมายของค่าเสียหายส่วนแรกคือเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทประกัน และให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุในกรมธรรม์และจะมีระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนดให้เป็นเวลาหรือยอดรวมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องชดเชยค่าสินไหมผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจึงจะได้รับการชดเชยส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย

กรมธรรม์ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกประเภท Deductible

ส่วนลดประวัติดี หรือ No Claim Bonus (NCB) คือ ส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้กับผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ที่ดี โดยไม่มีการเคลมประกันรถยนต์ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือมีการเคลมประกันรถยนต์แต่เป็นผู้ขับขี่ที่ไม่มีความผิด ส่วนลดประวัติดีจะคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่ผู้ขับขี่ยังคงทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยเดิม และไม่มีการเคลมประกันรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด