ประกันชั้น 3 ค่าเบี้ยประหยัด คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครอง ชีวิต และร่างกายทั้ง 2 ฝ่าย
 • ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภายนอกรถ
 • เบี้ยประกันภัยประหยัด
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลที่ใช้งานรถน้อย
 • ประเมินด้วยตัวเองแล้วมีความเสี่ยงต่ำ
 • ผู้ที่มีความชำนาญในการขับรถ

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 3 ซ่อมอู่

ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2,555
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
ความคุ้มครองตัวรถ
ทุนประกัน : ตามทุนประกันรถ?
สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม : ตามทุนประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
ชีวิต ร่างกาย : 500,000 ต่อคน
ชีวิต ร่างกาย : 10,00,000 ต่อครั้ง
ทรัพย์สิน : 1,000,000
ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล : 100,000?
ค่ารักษาพยาบาล : 100,000?
ประกันตัวผู้ขับขี่ : 200,000

1

ทิพยประกันภัย
2,300
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
ความคุ้มครองตัวรถ
ทุนประกัน : ตามทุนประกันรถ?
สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม : ตามทุนประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
ชีวิต ร่างกาย : 500,000 ต่อคน
ชีวิต ร่างกาย : 10,00,000 ต่อครั้ง
ทรัพย์สิน : 1,000,000
ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล : 50,000?
ค่ารักษาพยาบาล : 50,000?
ประกันตัวผู้ขับขี่ : 250,000

บริษัทกรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2,833
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
ความคุ้มครองตัวรถ
ทุนประกัน : ตามทุนประกันรถ?
สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม : ตามทุนประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
ชีวิต ร่างกาย : 500,000 ต่อคน
ชีวิต ร่างกาย : 10,00,000 ต่อครั้ง
ทรัพย์สิน : 1,000,000
ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล : 100,000?
ค่ารักษาพยาบาล : 100,000?
ประกันตัวผู้ขับขี่ : 200,000

1

ทิพยประกันภัย
3,200
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
ความคุ้มครองตัวรถ
ทุนประกัน : ตามทุนประกันรถ?
สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม : ตามทุนประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ความคุ้มครองบุคคลภายนอก
ชีวิต ร่างกาย : 500,000 ต่อคน
ชีวิต ร่างกาย : 10,00,000 ต่อครั้ง
ทรัพย์สิน : 1,000,000
ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล : 50,000?
ค่ารักษาพยาบาล : 50,000?
ประกันตัวผู้ขับขี่ : 250,000

บริษัทกรุงเทพประกันภัย

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

น.ส.วิว ขับรถยนต์ชนกับรถของนายเด่น ทำให้รถของนายเด่นท้ายบุบ แต่รถของน.ส.วิว เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถใช้งานได้ น.ส.วิวได้ทำประกันภัยป.3 ไว้ บริษัทประกันภัยรับผิดชอบเฉพาะรถของนายเด่น แต่รถของน.ส.วิว จะได้รับเงินชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงเป็นเงิน 50,000 บาท

ตัวอย่างจากแผนที่แนะนำ

 • รถเก๋ง (รหัส 110) และรถกระบะ (รหัส 320) ที่ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
 • ไม่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน
 • ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้รับจ้าง ให้เช่า หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครอง กรณีใช้รถยนต์เชิงพาณิชย์ รับจ้าง/ให้เช่า
 • ไม่คุ้มครอง รถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือตู้เย็น หรือติดตั้งหลังคา กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง กรงเหล็ก คอกสูงเกินหัวเก๋ง
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน

 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงินชดเชยกรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง 50,000 บ.
 • รับประกันรถยนต์อายุสูงสุด 20 ปี

ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระด้วยตนเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มชดเชยส่วนที่เหลือของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัย ในอื่น ๆ อาจเรียกว่าค่าเสียหายที่เหลืออยู่ เป้าหมายของค่าเสียหายส่วนแรกคือเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทประกัน และให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุในกรมธรรม์และจะมีระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนดให้เป็นเวลาหรือยอดรวมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องชดเชยค่าสินไหมผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจึงจะได้รับการชดเชยส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย

กรมธรรม์ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกประเภท Deductible

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด