ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ

My Wish Pension

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อปี

  • เลือกส่งเบี้ย 1 ปี , 5 ปี หรือส่งถึงอายุ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง 99 ปี
  • รับเงินบำนาญ 20%, 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ

My Wish Retirement

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อปี

  • เลือกส่งเบี้ย 5 ปี , 10 ปี หรือส่งถึงอายุ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึง 99 ปี
  • รับเงินบำนาญรายปี 24% รายเดือน 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ลดหย่อนภาษีได้
ดูรายละเอียด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันชีวิต

การฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม ประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์หรือไม่

บริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในกรณีที่พบว่า ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำประกัน หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

โดยบริษัทประกัน จะคืนค่าเบี้ยที่จ่ายมาทั้งหมด หรือค่าเบี้ยที่จ่ายเพื่อต่อสัญญา เท่านั้น และหากผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้ หัก ด้วยหนี้สินกรมธรรม์ (ถ้ามี) ถ้ากรมธรรม์ยังไม่มีมูลค่าเวนคืน บริษัทประกันจะคืนค่าเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายมาให้

ในกรณีที่กรมธรรม์ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้หลายคน บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ผู้รับผลประโยชน์ ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรมผู้เอาประกันเท่านั้น ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันได้ระบุให้ผู้รับผลประโยชน์แต่ละคน

กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามชื่อที่ได้มีการระบุไว้ แต่ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ เงินผลประโยชน์จะถูกจ่ายเข้ากองมรดกของผู้เอาประกันแทน

1. มีโอกาสในการเลือกข้อเสนอมากกว่า เพราะโบรกเกอร์มีเบี้ยประกันให้เปรียบเทียบหลายบริษัท และหลายราคาก่อนตัดสินใจทำประกัน

2. มีที่ปรึกษาในการเคลม หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ จากบริษัทประกันภัยในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเคลม

3. ได้ราคาเบี้ยประกันที่คุ้มค่าและมีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลาย เพราะมีโบรกเกอร์หลายแห่ง จึงเกิดการแข่งขันกัน ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น

1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือ Term : ค่าเบี้ยถูกความคุ้มครองสูง แต่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ : คุ้มครองยาวถึงอายุ 85-99 ปี 

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : มีเงินคืนไม่จ่ายทิ้ง แต่ผลตอบแทนและความคุ้มครองไม่สูง

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ : มีเงินใช้หลังเกษียณ ความคุ้มครองและผลตอบแทนไม่สูง

5. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน : เลือกผลตอบแทนสูงได้ แต่มีความเสี่ยง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย

หากคุณกำลังมองหาแบบผลิตภัณฑ์ประกัน หรือยังไม่พบประกันที่ต้องการ พูดคุยกับเรา เพื่อให้เราได้หาประกันที่ตอบโจทย์ หรือให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับคุณ (จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 19.00 น.)
ปรึกษาผ่าน LINE ปรึกษาผ่าน Call Center