ประกันบำนาญวางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้รับเงินคืนหลังเกษียณ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • มีแบบประกันให้เลือกชำระเบี้ยประกัน 1 ปี,5 ปี,หรือ ชำระเบี้ย จนถึงอายุ 60 ปี
 • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
 • รับเงินบำนาญ 20% , 36% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 60 -99 ปี (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ต้องการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายหลังเกษียณ
 • พนักงานออฟฟิศ / เจ้าของธุรกิจ / คนโสด
 • ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ำแต่ต้องการรักษาระดับผลตอบแทนไม่ให้ลดลงและคงที่ในอนาคต

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง และเลือกส่งค่าเบี้ยได้

ตัวอย่าง เพศชายอายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง ประกันบำนาญ 1
แผนความคุ้มครอง ประกันบำนาญ 2
แผนความคุ้มครอง ประกันบำนาญ 3

ตัวอย่างค่าเบี้ย My Wish Pension

 • เพศชาย อายุ 40 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • เลือกแผนชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี
 • ชำระเบี้ยรายปี 26,678 บาท
 • ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 906,440 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. เพศชาย อายุ 40 ปี ทำประกัน My Wish 12.5 ทุนประกัน 100,000 บาท

ชำระค่าเบี้ยประกันปีละ 98,500 บาท  หากชำระครบ 5 ปี รวมค่าเบี้ยที่ชำระทั้งหมด 492,500 บาท

เหตุการณ์ที่ 1 หากลูกค้ามีชีวิตอยู่ครบ 12 ปี ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนคืนทุก 2 ปี โดยรวมผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับ 556,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 2 หากลูกค้าเสียชีวิตในปีที่ 6 ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ 500,000 บาท

 • อายุรับประกันภัย 20 – 59 ปี สำหรับ My Wish Pension 99.1
 • อายุรับประกันภัย 20 – 55 ปี สำหรับ My Wish Pension 99.5 / 99.60
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี ทุกแผน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับ My Wish Pension 99.1 และ 50,000 บาท สำหรับ My Wish Pension 99.5 / 99.60
 • ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย 1 ปี / My Wish Pension 99.1, 5 ปี / My Wish Pension 99.5, ถึงอายุ 60 ปี / My Wish Pension 99.60
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว สำหรับ My Wish Pension 99.1, รายปี ราย 6 เดือน สำหรับ My Wish Pension 99.5 / 99.60
 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • โครงการ My Wish Pension 99.1, 99.5 และ 99.60 เป็นชื่อทางการตลาด โดยชื่อแบบประกันที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คือแบบ “อาคเนย์บำนาญ 99/1 , 99/5 และ 99/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปีไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกันสามารถใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวืต

My Wish Pension 99.1 : รับชำระรายปี
My Wish Pension 99.5 / 99.60 : รับชำระ รายปี และ ราย 6 เดือน  

สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ สำหรับ  My Wish Pension 99.5 / 99.60 เท่านั้น

ตั้งแต่ อายุ 60 – 99 ปี สูงสุด 40 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Furnish

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 800 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 1,000,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 200,000 บาท
 • โจรกรรมสูงสุด : 150,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,500 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Basic

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 600 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 130,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10,000
 • โจรกรรมสูงสุด: 5,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 300 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Mini

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,183 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: ตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10%
 • โจรกรรมสูงสุด: 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,000 บาท/วัน
ดูรายละเอียด