ประกันภัยไซเบอร์ คุ้มครองการสูญเสียเงินจากช่องทางออนไลน์ ซื้อ-ขายของออนไลน์

จุดเด่นแบบประกัน

 • หมดห่วง ถูกขโมยเงินทางอินเทอร์เน็ต…คุ้มครองวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 • หมดกังวล ซื้อของแล้ว…ไม่ได้ของภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่งสินค้า คุ้มครองวงเงิน สูงสุด 30,000 บาทต่อปี”
 • โดน ข่มขู่เรียกค่าไถ่มัลแวร์ คุ้มครองค่าใช้จ่ายกู้ข้อมูลและเงินเรียกค่าไถ่ วงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อปี
 • โดน Bully ออนไลน์ไม่กลัว คุ้มครองค่าดำเนินคดีและค่ารักษาจิตใจ วงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อปี

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประจำ
 • คนที่ชอบซื้อของ Online
 • คนขายสินค้า Online

สนใจแบบประกันนี้

ซื้อออนไลน์ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง ประกันภัยไซเบอร์

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยถูก Hack ข้อมูล IG หรือ FB แล้วโพสข้อมูลข้อความ หรือรูปภาพที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง กรณีนี้คุ้มครองหรือไม่ อย่างไร

คุ้มครอง เนื่องจากมีหลักฐานการถูกดูหมิ่นทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก และโพสต์ให้คนอื่นสามารถเข้าไปดูข้อมูลนั้นได้ (Public) ทำให้เกิดเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เอาประกันภัย

 • รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
 • บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทประกันภัยจะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ กรณีต้องการให้
 • บริษัทฯ จัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  บริษัทผู้รับประกันภัย: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องทำประกันภัยไซเบอร์

ประกันภัยไซเบอร์เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากภัยคุกคาม เช่น จำนวนเงินที่สูญเสียกรณีถูกโจมตีแบบฟิชชิ่ง ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีเมื่อถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล เงินเรียกค่าไถ่ที่สูญเสียไปกรณีถูกกรรโชกทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาทางจิตใจเมื่อถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เป็นต้น

รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

แนะนำให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ฯใหม่ และต้องยกเลิกกรมธรรม์ฯ เดิม (คืนเบี้ยตามสัดส่วน) เนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

คุ้มครอง กรณีผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยโดยมิชอบผ่านทางออนไลน์ และแฮ็กเกอร์นำข้อมูลของเอาประกันภัยดังกล่าวไปโจรกรรมเงินจากบัญชีทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งการกระทำนั้นย่อมมีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เป็น ความสูญเสียต่อเงิน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี แล้วแต่กรณี

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันตามไลฟ์สไตล์

ประกันเดินทางต่างประเทศ ในประเทศ

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 190 บาท

 • คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด: 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด: 5,000,000 บาท
 • การล่าช้าของเที่ยวบินสูงสุด : 35,000 บาท
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด: 35,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันตามไลฟ์สไตล์

Golfer Care

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 890 บาท

 • คุ้มครองบุคคลภายนอกสูงสุด: 1,000,000 บาท/ปี
 • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ : 50,000 บาท
 • Hole in One : 15,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ : 50,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันตามไลฟ์สไตล์

ประกันไซเบอร์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 200 บาท

 • ถูกหลอกให้ซื้อสินค้า : 30,000 บาท
 • ถูกโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต: 100,000 บาท
 • ถูกเรียกค่าไถ่ : 5,000 บาท
 • ค่าสู้คดี : 5,000 บาท
ดูรายละเอียด