ประกันกอล์ฟคุ้มครองผู้เอาประกัน บุคคลภายนอกและอุปกรณ์กอล์ฟ

จุดเด่นแบบประกัน

 • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 890 บาท
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
 • รางวัลพิเศษสำหรับ “hole in one”

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง ประกันภัยกอล์ฟ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

โปรเอ เจอกระจกด้านหลังของรถถูกทุบแตกและถุงกอล์ฟที่บรรจุไม้กอล์ฟครบชุดหายไป โปรเอ ได้เลือกซื้อแผนประกันภัยรูปแบบ Exclusive ไว้ ด้วยเหตุนี้ โปรเอจะสามารถรับเงินสำหรับการชดเชยถุงกอล์ฟและไม้กอล์ฟที่สูญหาย โดยจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท รวมถึงการชดเชยสำหรับไม้กอล์ฟ 1 อัน ซึ่งจะไม่เกิน 7,500 บาท

 • คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ ในขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ
 • รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ในการแข่งขันที่เป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟ ที่นอกเหนือจากการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


คำถามที่พบบ่อย

ความคุ้มครอง รางวัลพิเศษสำหรับ Hole in One คืออะไร?

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วัน ในการแข่งขันที่เป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟ ที่นอกเหนือจากการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive

 •  อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ ในขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ
 • ตัวอย่าง หลังจากใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดวันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงชัยศึกไรเดอร์คัพ โปรเอ พบความสุขในการสัมผัสกับมื้อค่ำอร่อยของเขา เมื่อกำลังกลับสู่บ้านในรถแวนส่วนตัว แต่กลับต้องเผชิญกับว่ากระจกด้านหลังของรถถูกแตกและถุงกอล์ฟที่บรรจุไม้กอล์ฟครบชุดหายไป โปรเอ ได้เลือกที่จะซื้อแผนประกันภัยรูปแบบ Exclusive ไว้ ด้วยเหตุนี้ โปรเอจะสามารถรับเงินสำหรับการชดเชยถุงกอล์ฟและไม้กอล์ฟที่สูญหาย โดยจำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท รวมถึงการชดเชยสำหรับไม้กอล์ฟ 1 อัน ซึ่งจะไม่เกิน 7,500 บาท

อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, สูญเสียมือ เท้า หรือ สายตา, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร *, ทุพพลภาพชั่วคราว** หรือเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินตามแบบที่ทำประกันภัยไว้

 • ตัวอย่าง (1) นาย ก ต้องการตีข้ามอุปสรรค คือ บ่อน้ำขนาดใหญ่ และหลุมทรายขนาดย่อมหลายหลุม จึงหวดไม้กอล์ฟอย่างแรง ทำให้ไม้กอล์ฟหลุดมือ ไปโดนรถยนต์ของนาย ข ที่จอดอยู่ห่างไป 100 หลา ทำให้กระจกหน้าแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Deluxe ไว้) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าความเสียหายในการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ในนามของ นาย ก ตามจำนวน เงินความเสียหายที่แท้จริงให้กับ นาย ข แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ตัวอย่าง (2) นาย ก ต้องการตีออนกรีน 250 หลา ในไม้เดียว จึงดาวน์สวิงสุดแรงเกิด จนทำให้ ลูกกอล์ฟลอยออกไปไกลนอกสนามกอล์ฟ โดนศีรษะของนักเรียนที่วิ่งเล่นอยู่ใน โรงเรียนข้างสนามกอล์ฟ ทำให้นักเรียนหัวแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บครั้งนี้ ในนามของ นาย ก ให้กับนักเรียน ที่หัวแตก ตามจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันตามไลฟ์สไตล์

ประกันเดินทางต่างประเทศ ในประเทศ

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 190 บาท

 • คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด: 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด: 5,000,000 บาท
 • การล่าช้าของเที่ยวบินสูงสุด : 35,000 บาท
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด: 35,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันตามไลฟ์สไตล์

Golfer Care

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 890 บาท

 • คุ้มครองบุคคลภายนอกสูงสุด: 1,000,000 บาท/ปี
 • อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ : 50,000 บาท
 • Hole in One : 15,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ : 50,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันตามไลฟ์สไตล์

ประกันไซเบอร์

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 200 บาท

 • ถูกหลอกให้ซื้อสินค้า : 30,000 บาท
 • ถูกโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต: 100,000 บาท
 • ถูกเรียกค่าไถ่ : 5,000 บาท
 • ค่าสู้คดี : 5,000 บาท
ดูรายละเอียด