ชดเชยรายได้นอนโรงพยาบาล ไม่ขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย

จุดเด่นของ ชดเชยชัวร์

 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • แบ่งชำระสบาย ๆ นานถึง 6 งวด

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • คนวัยทำงาน
 • คนที่หยุดงานแล้วขาดรายได้

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง ชดเชยชัวร์

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศชาย อายุ 30 ปี

 • แผน 1
 • ความคุ้มครอง 500 บาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 1,080 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

คุณสุดสมหวัง ทำประกันชดเชยรายได้ แผน 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุ ถูกรถชน เข้าทำการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3 วัน
ทางบริษัทประกันพิจารณา การจ่ายสินไหม รวม 1,500 บาท (ชดเชยรายได้ รายวัน วันละ 500 บาท * 3 วัน)

 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 20-55 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
   
 • การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายค่าชดเชยรายได้ สําหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ เกิดจากโรคเรื้อรังที่ ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทําสัญญาประกันภัย
 • โรคที่เป็นมาแต่กําเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


คำถามที่พบบ่อย

ทำได้กี่กรมธรรม์

คนละ 1 กรมธรรม์

 •  การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทประกัน

รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด