ประกันสุขภาพเหมาจ่ายต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษา

จุดเด่นของ My Case Easy Health

 • คุ้มครองสุขภาพตลอดชีวิตสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • คุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้งสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • กรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในแต่ไม่เคลมกับบริษัท สามารถเลือกรับเงินชดเชยรายวันทดแทนได้
 • สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรกเพื่อจ่ายเบี้ยประกันถูกลง และมีสิทธิปรับลดความรับผิดส่วนแรกได้ โดยได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไม่ต้องพิจารณารับประกันใหม่
 • รับผลประโยชน์เงินก้อน เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ 50,000 บาท

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีหรือไม่มี สวัสดิการด้านสุขภาพ
 • ต้องการซื้อประกันสุขภาพ พร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง My Care Easy Health

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี แผน 1

ไม่มีความรับผิดส่วนแรก = 17,351 บาท

มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท = 10,030 บาท

เพศ หญิง อายุ 35 ปี แผน 1

ไม่มีความรับผิดส่วนแรก = 18,015 บาท

มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท = 10,893 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นางสาวเต็มใจ อายุ 30 ปี ทำ TISCO My Care Easy Health แผน 2 แบบมี deduct 50,000 บาท เข้ารักษาตัวด้วยไส้ติ่งอักเสบ ในโรงพยาบาล 3 วัน (ห้อง Standard วันละ 4,500 บาท)

ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน 13,500
ค่าแพทย์ ตามจ่ายจริง 3,600
ค่าใช้จ่ายทั่วไป ตามจ่ายจริง 56,350
ค่าผ่าตัด 130,000
รวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 203,450
รับผิดส่วนแรก – 50,000

สามารถเบิกผลประโยชน์ในครั้งนี้เป็นจำนวน 153, 450 บาท

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 – 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ อีซี่ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อประกันสุขภาพ อีซี่ เฮลธ์ ได้เพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

สัญญาเพิ่มเติม อีซี่ เฮลธ์

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • การตัดทอนซิล หรืออะดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • TISCO My Care Easy Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย


สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมประกันกลุ่มมะเร็ง

เฉพาะลูกค้าในกลุ่มทิสโก้ คุ้มครองโรคมะเร็ง กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ ทุนประกัน 50,000 บาท

 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็ง เนื้องอก ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • คุ้มครองนาน 1 ปี และต่ออายุอัตโนมัติในกรณีที่ต่ออายุกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม
 • สิทธิประโยชน์ประกันกลุ่มมะเร็งนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนหรือภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

คำถามที่พบบ่อย

OPD คืออะไร?

OPD ย่อมาจาก Out-Patient Department หมายถึง ผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยส่วนมากอาการป่วยของผู้ป่วยนอกจะไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไข้หวัด แพ้อากาศ ไอ หรือหัวแตก เย็บแผลไม่กี่เข็ม แต่แพทย์ลงความเห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็นับเป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมด บางคนอาจจะเรียกว่าหาหมอรับยากลับบ้าน

IPD หมายถึง “Inpatient Department” ในภาษาไทยหมายถึง “แผนกผู้ป่วยใน” นั่นคือแผนกที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องนอนรอค้างคืนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องรับการรักษาเชิงลึกหรือต้องให้บริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคร้ายแรง, หรือการกู้ชีวิต ใน IPD ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา รวมถึงการให้ยาและการดูแลเฉพาะทางที่ต้องการ โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในตึกหรือห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในระหว่างรักษา

การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • การตัดทอนซิล หรืออะดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 11 – 80 ปี

คุ้มครองทุกโรค ที่ไม่ระบุในข้อยกเว้นและไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด