ประกันสุขภาพราคาประหยัด เหมาจ่ายค่าเบี้ยคุ้มค่า ความคุ้มครองโดนใจ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940
 • คุ้มครองการรักษาผู้ป่วยใน และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • แบ่งชำระสูงสุดถึง 6 เดือน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานออฟฟิศ
 • นักศึกษา
 • ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง My Care Saver

ตัวอย่างค่าเบี้ย

ผู้ชาย อายุ 30 ปี

 • ความคุ้มครอง 3 แสนบาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 5,940 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. อายุ 30 ปี ทำ TISCO My Care Saver เข้ารักษาตัวด้วยนิ่วในถุงน้ำดี ในโรงพยาบาล 2 วัน (ห้อง Standard วันละ 3,000 บาท) นาย ก. จะเบิกผลประโยชน์การเคลมในครั้งนี้ได้เท่าไหร่ ?

ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน 6,000
ค่าแพทย์ ตามจ่ายจริง 3,600
ค่าใช้จ่ายทั่วไป ตามจ่ายจริง 25,000
ค่าผ่าตัด 80,000
รวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 114,600
สามารถเบิกผลประโยชน์ต่อครั้ง 50, 000
ลูกค้าชำระส่วนต่าง 64,600
 • ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 20- 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้จนถึงอายุ 69 ปี (ในการคำนวณอายุถือตามวันที่สมัคร เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น)
 • ผู้เอาประกันต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงสุขภาพ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ค่าเบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ
 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดในระยะเวลารอคอย (Waiting Period)
  • บริษัทผู้รับประกันจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • บริษัทผู้รับประกันจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อะดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ผู้ซื้อควรศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด


คำถามที่พบบ่อย

OPD คืออะไร?

OPD ย่อมาจาก Out-Patient Department หมายถึง ผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยส่วนมากอาการป่วยของผู้ป่วยนอกจะไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไข้หวัด แพ้อากาศ ไอ หรือหัวแตก เย็บแผลไม่กี่เข็ม แต่แพทย์ลงความเห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็นับเป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมด บางคนอาจจะเรียกว่าหาหมอรับยากลับบ้าน

IPD หมายถึง “Inpatient Department” ในภาษาไทยหมายถึง “แผนกผู้ป่วยใน” นั่นคือแผนกที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องนอนรอค้างคืนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องรับการรักษาเชิงลึกหรือต้องให้บริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคร้ายแรง, หรือการกู้ชีวิต ใน IPD ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา รวมถึงการให้ยาและการดูแลเฉพาะทางที่ต้องการ โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในตึกหรือห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในระหว่างรักษา

รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด