ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ไม่เคลมมีเงินคืน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • รับประกันตั้งแต่ 15 วัน – 65 ปี ต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ แม้มีการเคลม
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ
 • ไม่เคลม มีเงินคืนสูงสุด 10 %

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานทั่วไป, มีหรือไม่มีสวัสดิการบริษัท
 • ผู้ที่ใช้บริการ โรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นประจำ
 • ต้องการความคุ้มครองค่าห้องที่สูง

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง My Care Smart BDMS

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศชาย อายุ 31 ปี

 • แผน 2
 • ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปี 34,104 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก เข้าพักรักษาตัว แบบผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นระยะเวลา 3 วัน มีค่าใช้จ่ายรวม 85,000 บาท โดยแบ่งเป็น
ค่าบริการทางการแพทย์ 6,000
ค่ายา และเวชภัณฑ์ 55,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร 8,000*3 24,000
รวมค่ารักษา 85,000
โดยนาย ก ได้ทำประกันสุขภาพ My Care Smart BDMS แผน2 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 3 ล้านบาท
ค่าห้องและค่าอาหารสามารถเบิกได้ เนื่องจาก แผน 2 คุ้มครองถึง 12,000 บาทต่อวัน 24,000
ค่ายาและเวชภัณฑ์สามารถเบิกได้ตามจริง 55,000
ค่าบริการทางการแพทย์สามารถเบิกได้ตามจริง 6,000
รวมเบิกได้ตามจริง 85,000
นาย ก สามารถเบิกได้ตามที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 • บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน – 65 ปี
 • อายุ 15 วัน – 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
 • อายุ 61 – 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก

 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period)หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ,ริดสีดวงทวาร ,ไส้เลื่อนทุกชนิด , ต้อเนื้อหรือต้อกระจก , การตัดทอนซิลหรืออะดีนอยด์ , นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา , เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • สถานที่คุ้มครองโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • กรณีฉุกเฉินขั้นวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือ BDMS ภายใน 72 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทั่วโลก วงเงิน 1 ล้านบาท
 • ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า กับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • เบี้ยประกันสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • อนุญาตให้ซื้อกรมธรรม์ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


FC 2024 web TISCO 1900x400px

คำถามที่พบบ่อย

OPD คืออะไร?

OPD ย่อมาจาก Out-Patient Department หมายถึง ผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยส่วนมากอาการป่วยของผู้ป่วยนอกจะไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไข้หวัด แพ้อากาศ ไอ หรือหัวแตก เย็บแผลไม่กี่เข็ม แต่แพทย์ลงความเห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็นับเป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมด บางคนอาจจะเรียกว่าหาหมอรับยากลับบ้าน ก็คือ OPD เช่นกัน

IPD หมายถึง “Inpatient Department” ในภาษาไทยหมายถึง “แผนกผู้ป่วยใน” นั่นคือแผนกที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องนอนรอค้างคืนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องรับการรักษาเชิงลึกหรือต้องให้บริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคร้ายแรง, หรือการกู้ชีวิต ใน IPD ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา รวมถึงการให้ยาและการดูแลเฉพาะทางที่ต้องการ โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในตึกหรือห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในระหว่างรักษา

ค่าเสียหายส่วนแรกหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องชำระด้วยตนเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มชดเชยส่วนที่เหลือของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัย ในอื่น ๆ อาจเรียกว่าค่าเสียหายที่เหลืออยู่ เป้าหมายของค่าเสียหายส่วนแรกคือเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทประกัน และให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจัดการความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปค่าเสียหายส่วนแรกจะระบุในกรมธรรม์และจะมีระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนดให้เป็นเวลาหรือยอดรวมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องชดเชยค่าสินไหมผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจึงจะได้รับการชดเชยส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย

 •  การป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
  แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • การตัดทอนซิล หรืออะดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

รวมทั้งหมดมากกว่า 69 โรงพยาบาล

ดูรายชื่อโรงพยาบาล คลิก

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด