ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งจ่ายสั้น มีเงินคืนทุก2ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 5 ปี คุ้มครองถึง 12 ปี
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญา สูงสุด 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญารับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด)
 • สิทธิประโยชน์ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ 02-256-7333 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ต้องการออมเงิน
 • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
 • พนักงานออฟฟิศ / เจ้าของธุรกิจ / คนโสด

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตัวอย่างความคุ้มครอง My Wish 12.5

1
ตารางคุ้มครอง mywish12-5

ตัวอย่างค่าเบี้ย My Wish 12.5

 • เพศชาย อายุ 40 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยปีละ 98,500
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

เบี้ยประกันที่ชำระ 492,500 ผลตอบแทนที่ได้ 556,000 ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 63,500 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. เพศชาย อายุ 40 ปี ทำประกัน My Wish 12.5 ทุนประกัน 100,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันปีละ 98,500 บาท หากชำระครบ 5 ปี รวมค่าเบี้ยที่ชำระทั้งหมด 492,500 บาท

เหตุการณ์ที่ 1 หากลูกค้าถือกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา 12 ปี ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนคืนทุก 2 ปี โดยรวมผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับ 556,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 2 หากลูกค้าเสียชีวิตในปีที่ 6 ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ 500,000 บาท

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ชำระเบี้ย เป็นรายปีเท่านั้น
 • ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก : เงินสด / บัตรเครดิต / เช็ค
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ : เงินสด / เช็ค / หักบัญชีเงินฝาก
 • กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ ที่จะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรม
 • แบบประกันชีวิต สะสมทรัพย์ 12.5 เป็นชื่อทางการตลาดโดยในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกันไทยธนทวี 12/5 (2)
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัย จะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดได้ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บมจ.ไทยประกันชีวิต ทุกสาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต (Visa/Mastercard) สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรกเท่านั้น
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลตามกฎหมายตามจำนวนจ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ผู้ซื้อสามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าตรวจสุขภาพ(ถ้ามี) ทั้งนี้หากยกเลิกกรมธรรม์หลังระยะเวลาดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัทผู้รับประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทผู้รับประกันภัย ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น


คำถามที่พบบ่อย

ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวืต

เลือกชำระค่าเบี้ยประกันได้ 3 แบบ รายปี , รายเดือน , ราย 6 เดือน

สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้เฉพาะปีแรกเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด