ประกันสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ย 1 ปี คุ้มครอง 10 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สมัครง่ายไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ผลตอบแทนสูง รับเงินคืน 1.8% ทุกปี
 • รับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 118%
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด)

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ต้องการออมเงิน
 • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
 • พนักงานทั่วไป / เจ้าของธุรกิจ / คนวัยทำงาน

สนใจแบบประกันนี้

ซื้อออนไลน์

แผนความคุ้มครอง D-Super Saving 10/1

ตารางความคุ้มครอง-ประกันชีวิตรายปี

ตัวอย่างค่าเบี้ย

ตัวอย่างผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • ค่าเบี้ย 50,000 บาท
 • รับเงินคืนปีละ 1.8% (900 บาท)
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 118%
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 20 – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ (5 ล้านบาทต่อราย)
 • การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code หักบัญชีธนาคาร
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัด อัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


คำถามที่พบบ่อย

จะได้รับความคุ้มครองชีวิต เท่ากับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จากการเสียชีวิตทุกกรณี

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันชีวิตวางแผนมรดก

ประกันชีวิต My Gift 10.10

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 976 บาท
 • คุ้มครอง : 10 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตวางแผนมรดก

TISCO My Gift Prestige

ค่าเบี้ยตามทุนประกัน
 • คุ้มครอง : 99 ปี
 • ส่งเบี้ย : 10, 15, 20 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ดูรายละเอียด
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

TISCO My Wish 12.5

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 29,550 บาท/ปี
 • คุ้มครอง : 12 ปี
 • ส่งเบี้ย : 5 ปี
 • ลดหย่อนภาษี : ได้
 • ประเภท : ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
ดูรายละเอียด