ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโด คุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สิน อุ่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นแบบประกัน

 • คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง กรณีเกิด อัคคีภัย
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างจากการโจรกรรม
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
 • เงินชดเชยการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไฟไหม้ /โจรกรรม
 • เบี้ยราคาประหยัดเพียง 600 บาท

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • คนที่มีบ้านเป็นของตนเอง
 • ลักษณะบ้านคอนกรีต, บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
 • คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว อาคารพาณิชย์

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัยบ้าน

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

อนุมัติสินไหม
นาง แสนสิริ ทำประกันอัคคีภัย My Home Basic

ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังไหลเข้ามาในบ้าน ทำให้ โซฟา ตู้เย็น ตู้ใส่รองเท้า เสียหาย ความเสียหาย ประมาณ 10,900 บาท

กรณีนี้ บริษัทประกันภัย ให้ความคุ้มครอง
ในหมวดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)
จ่ายตามจริง จำกัดวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท

 • สิ่งปลูกสร้างต้องเป็นที่อยู่อาศัยปกติของผู้เอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตกครึ่งไม้
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยตามที่กำหนด
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง เงินแท่ง หรือ เงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือ ทองรูปพรรณ หรือ อัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ เงินสด ธนบัตร เช็ค ยานพาหนะทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกันอัคคีภัย กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพ ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพไม่มี ผู้อยู่อาศัยหรือ ไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย


คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Furnish

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 800 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 1,000,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 200,000 บาท
 • โจรกรรมสูงสุด : 150,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,500 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Basic

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 600 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 130,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10,000
 • โจรกรรมสูงสุด: 5,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 300 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Mini

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,183 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: ตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10%
 • โจรกรรมสูงสุด: 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,000 บาท/วัน
ดูรายละเอียด