ประกันอัคคีภัย คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

จุดเด่นแบบประกัน

 • คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองความการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัย
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • เจ้าของบ้าน, ผู้เช่า (ที่ใช้สำหรับอยู่อาศัย)
 • บ้านอยู่อาศัยทั่วไป ทาวน์เฮาส์ คอนโด ห้องชุด

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันบ้าน

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายปกป้อง ทำประกันอัคคีภัยบ้าน ที่ทุนประกัน 3,000,000 บาท ต่อมา เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหมด และ นายปกป้องเสียชีวิต จากเหตุการณ์ในครั้งนี้

กรณีนี้ ประกันอัคคีภัย My Home Mini / Plus ให้ความคุ้มครองบ้านจากสาเหตุ ไฟไหม้ 3,000,000 บาท และ ความคุ้มครองในหมวดที่ 3 คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท รวม บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี จ่ายค่าสินไหมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท

 • อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ล้วน
 • ทุนประกันภัยประเมินจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง เงินแท่ง หรือ เงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือ ทองรูปพรรณ หรือ อัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ เงินสด ธนบัตร เชค ยานพาหนะทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกันอัคคีภัย กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพ ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพไม่มี ผู้อยู่อาศัยหรือ ไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย


คำถามที่พบบ่อย

ติดภาระผูกพันสถาบันการเงินทำประกันได้ไหม

ทำได้ โดยการระบุ ผู้รับผลประโยชน์ เป็นสถาบันการเงินนั้น ๆ

หากทรัพย์สินภายในบ้าน เป็นของผู้เช่า สามารถทำได้

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู- หน้าต่าง) ทั้งนี้ จะไม่คุ้มครองหมวดการโจรกรรม หากสถานที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้ดูแลรักษาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Furnish

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 800 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 1,000,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 200,000 บาท
 • โจรกรรมสูงสุด : 150,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,500 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Basic

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 600 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 130,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10,000
 • โจรกรรมสูงสุด: 5,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 300 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Mini

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,183 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: ตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10%
 • โจรกรรมสูงสุด: 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,000 บาท/วัน
ดูรายละเอียด