ประกันบ้านที่ปกป้องทรัพย์สินภายในบ้าน จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด รวมถึงภัยธรรมชาติ

จุดเด่นแบบประกัน

 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง กรณีเกิด อัคคีภัย
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง/ทรัพย์สินจากการโจรกรรม
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • คนที่ต้องการให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความคุ้มครอง
 • คนที่อยู่หอ บ้านเช่า ที่ต้องการให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความคุ้มครอง
 • คนที่มีบ้านอยู่ในสถานที่ตั้งที่มีความเสี่ยง เช่น ใกล้ตลาด ร้านขายแก๊ส ปั๊มน้ำมัน

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ตารางความคุ้มครอง ประกันทรัพย์สินภายในบ้าน

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

อนุมัติสินไหม
นายชาตรี ออกจากบ้านไปทำงานตอนเช้า กลับมาบ้านตอนเย็น พบว่า มีขโมยขึ้นบ้านแล้วเอา ชุดโฮมเธียเตอร์ , เครื่องเสียง ไป.. แต่ไม่มี ร่องรอยการงัดแงะ แต่ที่บ้านมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้

กรณีนี้ ประกันอัคคีภัย My Home Furnish คุ้มครองในหมวดการประกันภัยโจรกรรม ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคารฯ (หากไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ สามารถใช้ ภาพจากกล้องวรจรปิด ที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุได้ ทั้งนี้ ต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์ ยื่นประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

นายศักดิ์สิทธิ์ ทำประกันอัคคีภัย My Home Furnish ไว้ สถานที่เอาประกันภัยเป็นห้องชุดอยู่ในคอนโดมิเนียม ชั้น10 แล้วเกิดมีน้ำรั่วซึมภายในห้องเอ่อล้น ส่งผลให้ห้องชุดด้านล่างชั้น 9 ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย
กรณีนี้ : ประกันอัคคีภัย My Home Furnish ซึ่งมีการขยายหมวดความรับผิดต่อบุุคคลภายนอก คุ้มครอง จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 • ทรัพย์สินที่ที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นของผู้เอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตกครึ่งไม้
 • คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยตามที่กำหนด
 • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 • อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง เงินแท่ง หรือ เงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือ ทองรูปพรรณ หรือ อัญมณี นาฬิกาข้อมือ โบราณวัตถุ เงินสด ธนบัตร เช็ค ยานพาหนะทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกันอัคคีภัย กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพ ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน
 • ไม่คุ้มครองหมวดการประกัันภัยโจรกรรม กรณีสิ่งปลูกสร้างตกอยู่ในสภาพไม่มี ผู้อยู่อาศัยหรือ ไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย


คำถามที่พบบ่อย

คุ้มครองทรัพย์สินทุกชนิดหรือไม่

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน (ตามรายละเอียดเงื่อนไขในกรมธรรม์)

มีให้เลือกทำได้ตั้งแต่ 1 ปี / 3 ปี / 5 ปี

ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Furnish

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 800 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 1,000,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 200,000 บาท
 • โจรกรรมสูงสุด : 150,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,500 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Basic

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 600 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 130,000 บาท
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10,000
 • โจรกรรมสูงสุด: 5,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 300 บาท/วัน
ดูรายละเอียด
ประกันอัคคีภัยบ้าน

My Home Mini

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 1,183 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด: ตามจริงไม่เกินทุนประกัน
 • ภัยธรรมขาติสูงสุด: 10%
 • โจรกรรมสูงสุด: 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว : 1,000 บาท/วัน
ดูรายละเอียด