รถส่วนบุคคลนำไปรับจ้าง-ให้เช่า เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?

รถส่วนบุคคลนำไปรับจ้าง-ให้เช่า เกิดเหตุเคลมได้หรือไม่?
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

การนำรถส่วนบุคคลไปรับจ้างหรือให้เช่า จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือไม่นั้น?

การทำประกันภัยรถยนต์มีกล่าวถึงหลักสุจริตอย่างยิ่ง (Utmost Good Faith) เป็นส่วนสำคัญของสัญญาประกันภัย ซึ่งหมายถึงว่า ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยแถลงข้อเท็จจริงให้บริษัทประกันภัยรับทราบถึงความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ประกันภัยจะไม่ได้สอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลให้ประกันภัยพิจารณาว่ารับหรือไม่รับประกัน

การที่กล่าวถึงหลักสุจริตอย่างยิ่งเนื่องจากว่า การนำรถส่วนบุคคลไปรับจ้างหรือให้เช่า จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือไม่นั้น หากทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ณ ตอนวันที่ทำประกันได้แจ้งว่าใช้รถส่วนบุคคล ไม่ได้ใช้รับจ้างหรือให้เช่าแต่อย่างใด กรมธรรม์ฉบับดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

แต่หากผู้เอาประกันนำรถไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถเก๋งส่วนบุคคลป้ายพื้นขาวตัวอักษรดำ นำไปใช้วิ่งรับจ้างส่งคนที่สนามบิน เปลี่ยนเป็นป้ายพื้นเขียว ตัวอักษรขาว ซึ่งผิดเงื่อนไขตอนที่แจ้งทำประกันภัยกับทางบริษัทประกันภัยไว้

การทำเช่นนี้ หากเกิดเหตุความเสียหายจะได้ความคุ้มครองไม่ครบตามเงื่อนไขของประกันชั้น 1 เช่น ได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก แต่ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกจำนวน 2,000 บาท แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันที่ทำประกันภัยไว้ หากรถเสียหายผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าซ่อมเองทั้งหมดเนื่องจากทำผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์

การทำประกันภัยเราควรแจ้งข้อมูลการใช้รถให้ถูกต้องตรงตามลักษณะการใช้งาน เพื่อให้ประกันภัยพิจารณารับประกันภัยตามข้อเท็จจริง และให้กรมธรรม์มีความคุ้มครองครบถ้วน เมื่อเกิดเหตุจะได้ไม่มีปัญหาในการเรียกร้องสินไหมนั่นเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจประกันรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
แชร์บทความนี้