ประกันโรคมะเร็ง ตรวจพบมะเร็งจ่ายเงินก้อน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สมัครง่าย อนุมัติทันที ประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวไม่มีผลต่อการสมัคร และไม่ต้องตรวจสุขภาพคุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท/ปี และเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดไป
 • ประกันมะเร็งสุดเซฟ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ จ่ายเงินก้อนสูงสุด 100,000 บาท เมื่อตรวจพบเชื้อมะเร็ง
 • พร้อมวงเงินรักษา ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีรักษา สูงสุด 20,000 บาท
 • ค่าเบี้ยเบาๆเริ่มต้นเพียง 500 บาท คงที่ ไม่มีปรับเพิ่มตามช่วงอายุจนถึงอายุ 65 ปี

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร

 • คนวัยทำงาน
 • ผู้ที่มีความกังวลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง
 • บุคคลที่มีคนในครอบครัว เป็นโรคร้ายแรง
 • คนที่ต้องการลดหย่อนภาษี

สนใจแบบประกันนี้

ซื้อประกันออนไลน์ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

แผนความคุ้มครอง ประกันโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นายสมหวัง อายุ 30 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นมาก่อน ทำประกันภัยโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ เมื่อ วันที่ 1 มกราคม ต่อมา เดือน ตุลาคม รู้สึกมีความผิดปกติ ไปโรงพยาบาล แพทย์ระบุว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ กรณีนี้ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : ได้รับความคุ้มครอง
1. ตรวจพบรับเงินก้อน 100,000 บาท
2. ค่ารักษาจ่ายตามจริง สูงสุด 20,000 บาท

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุแรกเกิด – 54 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายมาก่อน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B C โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV ปอดอักเสบเรื้อรัง ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ไตวายหรือตับอักเสบเรื้อรัง ปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ ชนิดเนื้อไม่ปกติ

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน หากโรคมะเร็งนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้น ในระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • โรคเอดส์ (AIDS)
 • บริษัทประกันภัยพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • โรคมะเร็งผิวหนัง
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน
 • ไม่คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัด
 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ กรณีต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

สนใจแบบประกันนี้

ซื้อประกันออนไลน์ คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด