ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร?
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

ค่าขาดประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน อยู่ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยไม่ค่อยบอกให้ผู้เอาประกันรู้ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกร้องส่วนนี้ได้จากบริษัทประกันของคู่กรณี

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ได้เงินเท่าไหร่

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 

 • รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมคนขับ เคลมได้อย่างน้อย 500 บาท / จำนวนวันที่รถซ่อม 
 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมคนขับ เคลมได้อย่างน้อย 700 บาท / จำนวนวันที่รถซ่อม 
 • รถยนต์ทุกประเภทแบบเกิน 7 ที่นั่ง เคลมได้อย่างน้อย 1,000 บาท / จำนวนวันที่รถซ่อม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีอะไรบ้าง

 1. ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม – ใบรับรถยนต์ 
 2. สำเนาการจดทะเบียนรถ 
 3. เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี) 
 4. ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี) 
 5. สำเนาบัตรประชาชน 
 6. ใบเคลม 
ค่าขาดผลประโยชน์

ตัวอย่างการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 

สมมติว่า คุณขับรถส่วนตัวไปทำงานทุกวัน ในวันหนึ่งคุณเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด คุณแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี และบริษัทประกันภัยของคู่กรณียอมรับว่าฝ่ายของตนเป็นฝ่ายผิด คุณจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 

ในกรณีนี้ คุณจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ประกอบการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ดังนี้ 

 • ใบนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม – ใบรับรถยนต์ 
 • สำเนาการจดทะเบียนรถ 
 • เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน (ถ้ามี) 
 • ใบเสร็จค่าเช่ารถ (ถ้ามี) 
 • สำเนาบัตรประชาชน 
 • ใบเคลม 

เมื่อคุณรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับบริษัทประกันภัยของคู่กรณี โดยบริษัทประกันภัยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ จากนั้นจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ หากบริษัทประกันภัยอนุมัติการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ คุณจะได้รับเงินชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ในอัตราขั้นต่ำ 500 บาท / จำนวนวันที่รถซ่อม 

สรุป 

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้ โดยศึกษาเงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด 

สำหรับท่านใดที่สนใจประกันรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
แชร์บทความนี้