ใบสลักหลังกรมธรรม์ (Endorsement) คืออะไร

ใบสลักหลังกรมธรรม์ (Endorsement) คืออะไร? มีขั้นตอนการขออย่างไร?
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

สลักหลังกรมธรรม์ คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ในระหว่างปีกรมธรรม์ของประกันภัยรถยนต์ ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยดำเนินการแก้ไขข้อมูล เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับผลประโยชน์ ที่อยู่ เพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้รถ การแก้ไขข้อมูลผู้ขับขี่ เป็นต้น

เอกสารหลักฐานที่บริษัทประกันภัยจะออกให้ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น เรียกว่า “สลักหลังกรมธรรม์ (Endorsement)”

ขั้นตอนในการแจ้งสลักหลังกรมธรรม์

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งคำร้องไปยังบริษัทประกันภัย หรือตัวแทนเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องแนบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 3. กรณีรายการแก้ไขสลักหลังเพิ่มเติมใดมีการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยต้องยินยอมชำระเงินเพิ่ม เพื่อให้การแก้ไขดังกล่าวมีผลคุ้มครอง
 4. บริษัทประกันภัยจะดำเนินการออกสลักหลังกรมธรรม์ แก้ไข เพิ่มเติมให้ตามคำร้องและจัดส่งสลักหลังให้ผู้เอาประกันภัยตามลำดับ

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบทุกกรณี เพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องสินไหมของผู้เอาประกันภัยเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจประกันรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
แชร์บทความนี้