สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร?

สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร?
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

ถ้าไม่อยากเสียประโยชน์ต้องอ่าน

สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คือ? กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนั้นประกันภัยไม่คุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยพิจารณาเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนดังกล่าวให้เป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม พูดกันตรงๆ ก็คือ เงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์นั้นๆ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายสินไหมกรุณาประกอบด้วย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ
 2. ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่องอีก
 3. กรณีเป็นประกันภัยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก reinsurer แล้ว
 4. สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่า การพิจารณาจ่ายสินไหมพิจารณาจากความเสียหายจริงแต่อาจจะไม่จ่ายเต็มจำนวน และไม่ใช่เหตุที่ไปฟ้องร้องได้

เราสามารถร้องขอสินไหมกรุณาได้จากใคร?

การขอสินไหมกรุณาจะประสานงานผ่านตัวแทน นายหน้า หรือ คปภ. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัยเป็นหลัก อาจจะไม่ได้ทุกเคสส่วนใหญ่ มักจะจ่ายให้แก่ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกันมานาน และมีประวัติดี โดยจะพิจารณาจ่ายให้ไม่เกิน 50%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งค่าสินไหมกรุณาใช้ได้หมดกับการประกันภัยวินาศภัยทุกประเภท

เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้ทำประกันเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมกรุณา ถ้าผู้ทำประกันเคยมีคดีทุจริตหรือเคลมบ่อยแบบไม่มีเหตุผล ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายก็ตาม แต่อาจจะไม่ได้รับพิจารณากรณีสินไหมกรุณาได้เนื่องจากทางประกันภัยอาจจะมองว่าผู้เอาประกันภัยไม่สุจริตใจในการเรียกร้องสินไหม การพิจารณาว่าจะได้รับสินไหมกรุณาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน

สำหรับท่านใดที่สนใจประกันรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 5,000,000
 • ประเภทการซ่อม : ห้าง(ศูนย์)
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,900 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก :1,500,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,888 บาท/ปี

 • คุ้มครองสูงสุด : ตามทุนประกัน
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก : -
ดูรายละเอียด

แชร์บทความนี้