สถิติโรคมะเร็ง ครองอันดับ 1 คร่าชีวิตคนไทย

มะเร็ง ครองสถิติโรคร้ายอันดับ 1 คร่าชีวิตคนไทย
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณะสุขของประชากรทั่วโลก

ซึ่งองค์การอนามัยโลกพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี

ทิสโก้มีประกันมะเร็ง เจอ จ่าย รักษาต่อเนื่อง เพียงตัวเจอมะเร็งระยะใดก็ตามรับเงินก้อนทันที

โดยเมื่อย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกในปีนั้นราว 7.6 ล้านคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จำนวนของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกมีจำนวนถึง 8.2 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าประมาณปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 13 ล้านคนอีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลจากโครงการ GLOBOCAN ขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) ยังพบว่าในปี พ.ศ. 2555โรคมะเร็ง3 อันดับแรกที่ถูกพบมากที่สุดในโลกคือ มะเร็งปอด จำนวน 1.8 ล้าน มะเร็งเต้านม จำนวน 1.7 ล้านและมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน 1.4ล้าน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในโลกคือ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด จำนวน 1.6 ล้าน รองลงมาคือ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ จำนวน 0.8 ล้าน และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 0.7 ล้าน

สำหรับประเทศไทยนั้น โรคมะเร็งก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณะสุข พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

ซึ่งเมื่อจำแนกตามเพศ จะพบว่าในเพศชาย มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปากและคอหอย และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนในเพศหญิง มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ทราบว่าโรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากมายในแต่ละปี และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม สถิติโรคมะเร็งสามารถลดลงได้ เพียงคุณใส่ใจดูแลตนเอง หมั่นตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองหาโรค โดยสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำว่า “โรคมะเร็ง” สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ หากตรวจพบและรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา

ข้อมูลจาก: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด
สำหรับท่านใดที่สนใจประกันมะเร็ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

แชร์บทความนี้