ความแตกต่างของโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และ คลินิก

ความแตกต่างของโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และ คลินิก
ให้เราเลือกประกันที่เหมาะสมกับคุณผ่านไลน์ ปรึกษาผ่าน LINE

กรมธรรม์ประกันสุขภาพ จำเป็นต้องตีความการเป็น ผู้ป่วยใน จึงควรรู้ความแตกต่างเบื้องต้นของ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และ คลินิก

โรงพยาบาล

หมายถึง สถานบริการที่มีการจดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย มีแพทย์ผู้ชำนาญการและมีเตียงรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ เกิน 30 เตียงขึ้นไป มีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค การศัลยกรรม และมีห้องสำหรับผ่าตัดใหญ่ กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ถือว่าเป็นผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ซื้อความคุ้มครองไว้ได้

สถานพยาบาลเวชกรรม

หมายถึง สถานบริการผู้ป่วยที่มีการจดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาล มีเตียงรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ไม่เกิน 30 เตียง กรณีนอนพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลเวชกรรม ถือว่าเป็นผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ซื้อความคุ้มครองไว้ได้

คลินิก

หมายถึง เป็นสถานที่บริการผู้ป่วยแต่ไม่สามารถรับค้างคืนได้ มีการจดทะเบียนเป็นคลิกนิกตามกฎหมาย เช่น คลิกนิกทันตกรรม คลินิกรักษาโรคทั่วไป เป็นต้น กรณีนอนพักรักษาตัวที่คลินิก ไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยใน ไม่สามารถเบิกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ซื้อความคุ้มครองไว้ได้

ประกันสุขภาพมีการระบุและตีความในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ที่สามารถตั้งเบิกค่าชดเชยได้ ซึ่งการเข้ารับการรักษาตัวนั้นต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยหากผิดเงื่อนไขอาจทำให้ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมได้

สำหรับท่านใดที่สนใจประกันสุขภาพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-633-6060 หรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@tiscoinsure นะครับ

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด

แชร์บทความนี้