ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยสั้น 2 ปี คุ้มครอง10 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 2 ปี คุ้มครองถึง 10 ปี
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญา สูงสุด 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญารับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท* (ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด)

ประกันสุขภาพนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้มีเงินได้ที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผูู้ที่ต้องการออมเงิน
 • ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน
 • มีรายได้ระดับปานกลาง – สูง

สนใจแบบประกันนี้

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันชีวิต My Wish 10.2

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

** ณ.วันครบรอบปีกรมธรรม์

ตัวอย่างค่าเบี้ย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกัน 2 ปี
ปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันรายปี (บาท) เงินคืนตามกรมธรรม์ ** ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ** เงินเวนคืนกรมธรรม์ ***
(บาท)
% * จำนวนเงิน (บาท) % * จำนวนเงิน (บาท)
1 99,500     110% 110,000 74,000
2 99,500 3% 3,000 210% 210,000 170,700
3   3% 3,000 210% 210,000 175,000
4   3% 3,000 210% 210,000 179,600
5   3% 3,000 210% 210,000 184,300
6   4% 4,000 210% 210,000 188,300
7   4% 4,000 210% 210,000 192,400
8   4% 4,000 210% 210,000 196,800
9   4% 4,000 210% 210,000 201,300
10   210% 210,000 210% 210,000 210,000
รวม 199,000 238% 238,000      
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 39,000 บาท

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

นาย ก. เพศชาย อายุ 35 ปี ทำประกัน My Wish 10.2 ทุนประกัน 100,000 บาท
ชำระค่าเบี้ยประกันปีละ 99,500 บาท หากชำระครบ 2 ปี รวมค่าเบี้ยที่ชำระทั้งหมด 199,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 1 หากลูกค้ามีชีวิตอยู่ครบ 10 ปี ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 โดยรวมผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับ 238,000 บาท

เหตุการณ์ที่ 2 หากลูกค้าเสียชีวิตในปีที่ 6 ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ 210,000 บาท

– อายุผู้ขอเอาประกันภัย 15วัน – 65 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
– ชำระเบี้ย เป็นรายปีเท่านั้น
– ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
– ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก : เงินสด / เช็ค
– ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ : เงินสด / เช็ค

– กรณีปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จบริษัทประกันภัยจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ

– ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุ หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

– TISCO My Wish 10.2 ทิสโก้ มาย วิช สิบจุดสอง เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เอไอเอ สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
– ระยะเวลาเอาประกันภัยเริ่มตั้งแต่ วันอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10
– ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การที่นายหน้าเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของ เอไอเอ
– บริษัทประกันภัย : บริษัท เอไอเอ จำกัด
– นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)


คำถามที่พบบ่อย

OPD คืออะไร?

OPD ย่อมาจาก Out-Patient Department หมายถึง ผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยที่เข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยส่วนมากอาการป่วยของผู้ป่วยนอกจะไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไข้หวัด แพ้อากาศ ไอ หรือหัวแตก เย็บแผลไม่กี่เข็ม แต่แพทย์ลงความเห็นว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็นับเป็นผู้ป่วยนอกทั้งหมด บางคนอาจจะเรียกว่าหาหมอรับยากลับบ้าน ก็คือ OPD เช่นกัน

IPD หมายถึง “Inpatient Department” ในภาษาไทยหมายถึง “แผนกผู้ป่วยใน” นั่นคือแผนกที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องนอนรอค้างคืนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องรับการรักษาเชิงลึกหรือต้องให้บริการเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด, การรักษาโรคร้ายแรง, หรือการกู้ชีวิต ใน IPD ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา รวมถึงการให้ยาและการดูแลเฉพาะทางที่ต้องการ โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในตึกหรือห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยในระหว่างรักษา

ไม่สามารถแบ่งชำระได้ ต้องชำระแบบรายปีเท่านั้น

ไม่สามารถตัดบัตรเครดิตได้

ผลิตภัณฑ์ประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Easy Health

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 9,378 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 5,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้อง : ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Prestige

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 18,611 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 100,000,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: เหมาจ่ายตามจริง
 • ผู้ป่วยนอก: ซื้อเพิ่มได้
 • ค่าห้องสูงสุด: 25,000 บาท
ดูรายละเอียด
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ My Care Saver

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,940 บาท ต่อปี

 • คุ้มครองสูงสุด: 300,000 บาท/ปี
 • ผู้ป่วยใน: ไม่เกิน 50,000 บาท/ต่อครั้ง
 • ผู้ป่วยนอก: –
 • ค่าห้องสูงสุด : ตามจริง
ดูรายละเอียด